Giá Vàng | Ngoại tệ | Mã cổ phiếu HNX: RCL

flag-english flag-vietnam

Bản cáo bạch Địa ốc Chợ Lớn

on .

Vị thế công ty trong ngành BĐS: CHOLONRES là doanh nghiệp BĐS có nguồn lực tài chính vững mạnh; CHOLONRES có quỹ dự án lớn, đáp ứng nhu cầu phát triển dự án trong tương lai; CHOLONRES có những đối tác chiến lược đồng hành; CHOLONRES có nội lực mạnh mẽ và quyết tâm vươn đến phía trước; CHOLONRES là doanh nghiệp BĐS có thương hiệu đã được khẳng định; CHOLONRES có thế mạnh về phân phối, tiêu thụ sản phẩm

Bấm vào đây để tải về

bang-cao-bach

VIDEO CLIPS

BẢN ĐỒ CÁC DỰ ÁN