Giá Vàng | Ngoại tệ | Mã cổ phiếu HNX: RCL

flag-english flag-vietnam

RCL: 30/12/2013, Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt 12%

.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RCL của CTCP Địa ốc Chợ Lớn như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2013
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/12/2013
3. Lý do và mục đích:   
 * Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2012:
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/mệnh giá (1.200 đồng/cp)
          - Thời gian thực hiện: 15/01/2014
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán mang CMND làm thủ tục nhận cổ tức tại: Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn (Số 118 Hưng Phú, P.8, Q.8, TP. HCM) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/01/2014.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

VIDEO CLIPS

BẢN ĐỒ CÁC DỰ ÁN