Giá Vàng | Ngoại tệ | Mã cổ phiếu HNX: RCL

flag-english flag-vietnam

RCL: 30/12/2013, Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt 12%

.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RCL của CTCP Địa ốc Chợ Lớn như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2013
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/12/2013
3. Lý do và mục đích:   
 * Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2012:
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/mệnh giá (1.200 đồng/cp)
          - Thời gian thực hiện: 15/01/2014
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán mang CMND làm thủ tục nhận cổ tức tại: Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn (Số 118 Hưng Phú, P.8, Q.8, TP. HCM) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/01/2014.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

RCL: 21/3/2013 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 8% và họp ĐHCĐ

.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần địa ốc Chợ lớn (RCL)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2013

Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và chia cổ tức đợt 1 năm 2012.

1. Chia cổ tức đợt 1 năm 2012

- Tỷ lệ thực hiện : 08%/mệnh giá (800 đ/cp)

- Thời gian thực hiện : 31/05/2013

- Địa điểm thực hiện :

* Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

* Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán mang CMND làm thủ tục nhận cổ tức tại: Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn.

2. Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

- Tỷ lệ phân bổ quyền : 1 : 1 ( 1cp - 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện : 25/04/2013

- Địa điểm thực hiện : Thông báo sau

RCL: 15/1/2013 GDKHQ chia cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng cổ phiếu 12%

.

Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần địa ốc Chợ lớn (RCL)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/1/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/01/2013

Lý do và mục đích: Chia cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng cổ phiếu

Tỷ lệ thực hiện: 100:12 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới)

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán mang CMND làm thủ tục nhận cổ phiếu tại: Công ty cổ phần Địa ốc Chợ Lớn.

Theo Trí Thức Trẻ/VSD

VIDEO CLIPS

BẢN ĐỒ CÁC DỰ ÁN