Giá Vàng | Ngoại tệ | Mã cổ phiếu HNX: RCL

flag-english flag-vietnam

Bất động sản đầu mùa

.

Sau nhiều năm khó khăn, những tín hiệu tốt đẹp đã bắt đầu quay trở lại thị trường bất động sản kể từ đầu năm 2014. Khảo sát của Công ty Savills cho thấy, tính từ đầu năm đã có khoảng gần 7.400 căn hộ được tiêu thụ.

VIDEO CLIPS

BẢN ĐỒ CÁC DỰ ÁN