Cholonres kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển công ty

Năm 2019, Công ty cổ phần Địa ốc Chợ Lớn đã trãi qua chặng đường 30 năm thành lập. Công ty với bề dày lịch sử và truyền thống, 30 năm là mốc son đánh dấu một quá trình xây dựng và phát triển địa ốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Với tất cả niềm tự hào của những người đã từng công tác, gắn bó với Công ty, chúng tôi trân trọng và vui mừng kính báo việc tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển Công ty cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (1989 – 2019)

Qua 30 năm, một chặng đường dài với nhiều khó khăn và thử thách, Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn đã xây dựng phát triển, trưởng thành và khẳng định được vị trí, uy tín và thương hiệu của mình trong lĩnh vực bất động sản. Những thành tựu đạt được trên là kết quả phấn đấu nỗ lực đoàn kết của tập thể CBCNV qua các thời kỳ, quý cổ đông Công ty, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, các Sở Ban ngành Thành phố và các Tỉnh Thành khác.