Thư mời Đại hội cổ đông Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn năm 2018

Thư mời Đại hội cổ đông Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn năm 2018 tổ chức tại KS Kỳ Hòa ngày 24/4/2018 , xem chi tiết tại đây