Tiến độ thi công dự án Felisa Riverside cập nhật ngày 18/10/2018

tiendo-20181009-01

Thi công đổ bê tông sàn tầng 5 dự án Felisa Riverside

tiendo-20181009-02

Thi công sàn tầng 6 dự án Felisa Riverside

tiendo-20181009-03

Đổ sàn bê tông sàn tầng 5 dự án Felisa Riverside