Mừng lễ cất nóc dự án Felisa Riverside ngày 21 tháng 01 năm 2019

Chào mừng Lễ cất nóc Dự án Felisa Riverside của Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn đã tổ chức vào ngày 21 tháng 01 năm 2019.