RCL: Cổ phiếu thứ 87 niêm yết sàn Hà Nội

res-niem-yet-chung-khoan

Ngày 14/6/2007, 1,5 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (mã chứng khoán RCL) sẽ chính thức giao dịch tại TTGDCK Hà Nội. RCL có vốn điều lệ 15 tỷ đồng, Nhà nước nắm giữ 51%, CBCNV nắm giữ 30,81% và các cổ đông khác 18,19%.

res-niem-yet-chung-khoan

res-niem-yet-chung-khoan02

Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là quản lý và kinh doanh nhà; xây dựng công trình công cộng, nhà ở; lập dự án đầu tư, hồ sơ mời thầu, tư vấn tổ chức đấu thầu; hợp đồng kinh tế các công trình xây dựng nhà, khu dân cư nhóm B, C. Năm 2005, doanh thu từ hoạt động kinh doanh nhà chiếm 68,94% tổng doanh thu, năm 2006 là 75,13%. Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh nhà tương ứng trong 2 năm này là 96,78% và 93,31%.

Trong 17 năm hoạt động, Công ty đã đầu tư thành công hơn 10 dự án xây dựng khu nhà ở dành cho cán bộ – công nhân viên chức và nhân dân; khu chung cư dành cho người có thu nhập thấp? Trong những năm tới, Công ty xác định lĩnh vực kinh doanh chủ lực là đầu tư, kinh doanh địa ốc, các công trình công cộng, nhà ở. Công ty cũng sẽ đẩy mạnh đầu tư vào các dự án hợp tác liên doanh, đa dạng hóa các phương thức kinh doanh như: Trung tâm kinh doanh dịch vụ địa ốc, siêu thị VLXD, liên kết liên doanh với các ngân hàng trong công tác bán nhà trả chậm, bán trả góp, cho thuê…

Theo Tuổi Trẻ