Sàn giao dịch ốc Chợ Lớn

Sàn giao dịch ốc Chợ Lớn tại 118 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh