Tiến độ thi công dự án Felisa cập nhật 2/5/2018

felisa01

Hình ảnh cập nhật tiến độ dự án Felisa Riverside đến ngày 2/5/2018

Đã ép được 95% khối lượng cọc ép
Hình: Ép cọc BTCT
Đang thực hiện đổ bêtông dầm đỉnh cọc tường vây

felisa02
Hình: Đổ bê tông dầm đỉnh cọc tường vây
Đang tiến hành đào đất

felisa03
Hình: Đào đất khu vực I
Thực hiện biện pháp lắp đặt hệ giằng chống shoring

felisa04
Hình: Lắp dựng hệ giằng chống shoring.

Theo CholonRES