Tiến độ thi công dự án Felisa Riverside cập nhật ngày 19/12/2018

Tiến độ thi công dự án Felisa Riverside cập nhật ngày 19/12/2018 hiện đang thi công tầng 12