Tiến độ thi công dự án Felisa Riverside cập nhật ngày 28/11/2018

Tiến độ thi công dự án Felisa Riverside cập nhật ngày 28/11/2018 hiện đang thi công tầng 11