Lĩnh vực hoạt động

Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn hoạt động và kinh doanh trong các lĩnh vực sau:

 • Xây dựng công trình công cộng – nhà ở.
 • Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.
 • Thiết kế mẫu nhà ở cho nhiệm vụ kinh doanh nhà ở của đơn vị (không nhận thầu thiết kế).
 • San lấp mặt bằng.
 • Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp.
 • Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình nhà, khu dân cư thuộc dự án nhóm B, C.
 • Thiết kế quy hoạch khu dân dụng, khu công nghiệp.
 • Thiết kế san lấp mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật đô thị khu dân dụng, khu Công nghiệp.
 • Lập họa đồ hiện trạng nhà ở.
 • Khảo sát, thiết kế, giám sát thi công các công trình dân dụng, công nghiệp.
 • Xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu hàng trang trí nội thất, vật liệu xây dựng (phải thực hiện đúng theo Quyết định 10/2007/QĐ-BTM).
 • Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình.
 • Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp.
 • Thiết kế nội – ngoại thất công trình.
 • Tư vấn quản lý dự án.
 • Tư vấn giám sát kỹ thuật công trình (trừ giám sát công trình xây dựng).
 • Tư vấn xây dựng.
 • Môi giới bất động sản.
 • Kinh doanh bất động sản (Chỉ thực hiện theo khoản 1 điều 10 Luật kinh doanh Bất động sản).
 • Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.
 • Dịch vụ tư vấn, đấu giá , quảng cáo, quản lý bất động sản.