Giá Vàng | Ngoại tệ | Mã cổ phiếu HNX: RCL

flag-english flag-vietnam

Công văn về việc giải trình chênh lệch số liệu BCTC hợp nhất năm 2017 trước và sau kiểm toán

.

  • Công văn số 34/CV-Cty vềc việ giải trình chênh lệch số liệu BCTC hợp nhất năm 2017 trước và sau kiểm toán (download tại đây)
  • Công văn số 35/CV-Cty vềc việ giải trình chênh lệch số liệu BCTC hợp nhất năm 2017 trước và sau kiểm toán (download tại đây)
  • Công văn số 35/CV-Cty vềc việ giải trình chênh lệch số liệu BCTC hợp nhất năm 2017 trước và sau kiểm toán (download tại đây)

VIDEO CLIPS

BẢN ĐỒ CÁC DỰ ÁN