Thông báo về ngày cuối cùng chia cổ tức đợt 2/2018 và thực hiện quyền mua cổ phiếu đợt phát hành năm 2019

Thông báo về ngày cuối cùng chia cổ tức đợt 2/2018 và thực hiện quyền mua cổ phiếu đợt phát hành năm 2019 của Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Chợ Lớn  năm 2019, xin vui lòng xem tại đây: