Công văn 77/2020/CV-HoREA của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh

Thị trường căn hộ TP HCM. Ảnh: Trần Quỳnh

Về xác định diện tích đất ở; cấp “sổ hồng” tầng hầm; trách nhiệm quản lý công trình công cộng tại các dự án xây dựng nhà ở chung cư

Xem văn bản xin vui lòng mở tại đây