Địa ốc Chợ Lớn: Tiết giảm chi phí, quý 1 lãi ròng 5,73 tỷ đồng

tangcophieu

CTCP Địa ốc Chợ Lớn (Mã CK: RCL) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2015. Theo đó, doanh thu thuần quý 1/2015 của RCL đạt 57,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ 2014. Trong cơ cấu doanh thu của RCL thì mảng xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 83% (47,77 tỷ đồng).

tangcophieu

Việc doanh thu giảm dẫn tới giá vốn hàng bán giảm theo, lợi nhuận gộp của RCL trong quý 1/2015 đạt 11,92 tỷ đồng.

Trong kỳ, công ty không phát sinh chi phí tài chính, trong khi các chi phí như chi phí bán hàng, chi phí quản lý đều tiết giảm dẫn đến lợi nhuận thuần của RCL đạt 6,85 tỷ đồng, tăng trưởng 10%.

Sau khi trừ các chi phí phát sinh trong kỳ, công ty ghi nhận 5,73 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 15% so với quý 1/2014, EPS quý 1 đạt 1.137 đồng.

Năm 2015, RCL đặt kế hoạch lãi sau thuế 17,16 tỷ đồng, với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành 1/3 kế hoạch kinh doanh năm.

dia-oc-cho-lon-tiet-giam-chi-phi-quy-1-lai-rong-573-ty-dong
Địa ốc Chợ Lớn: Tiết giảm chi phí, quý 1 lãi ròng 5,73 tỷ đồng (1)

Tại thời điểm cuối quý 1/2015, khoản mục tiền và tương đương của công ty đạt gần 70 tỷ đồng, tăng 6 tỷ so với số dư đầu năm. Tổng tài sản của công ty đạt 224 tỷ đồng, nợ phải trả chiếm 105 tỷ đồng.

Hiện công ty đang đầu tư hơn 51 tỷ đồng vào CTCP Cấp nước Chợ Lớn, CTCP Địa ốc Đà Lạt, CTCP ĐT và Đô Sài Gòn- Chợ Lớn, Cty DVCI Nhà Bè, CTCP PTHT Sài Gòn và đã trích lập dự phòng 3,7 tỷ đồng cho khoản đầu tư này.

Giá trị tồn kho cuối quý 1 của RCL đã giảm nhẹ so với đầu năm, còn 120 tỷ đồng, trong đó tập trung hơn một nửa ở Khu B chung cư III, Bùi Minh Trực, P5-Q8.

Hoàng Anh – Theo Infonet