RCL là 1 trong 66 doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên 2 sàn chứng khoán

Theo thống kê của Vietstock, có 66 doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên 2 sàn HOSE và HNX, trong đó trên HOSE có 48 doanh nghiệp và HNX có 18 doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên HOSE
Các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên HNX
Theo Vietstock