RCL là 1 trong 66 doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên 2 sàn chứng khoán