Tiến độ thi công dự án Felisa Riverside cập nhật ngày 16/09/2019 hiện đang thi công công tác hoàn thiện

Tiến độ dự án Felisa Riverside ngày 16/09/2019
Tiến độ dự án Felisa Riverside ngày 16/09/2019
Đang thi công hoàn thiện hành lang bên ngoài căn hộ
Đang thi công hoàn thiện sàn gỗ phòng ngủ
Đang thi công hoàn thiện tủ bếp