Tiến độ thi công dự án Felisa Riverside cập nhật ngày 17/06/2019 hiện đang thi công công tác hoàn thiện

 

Hình ảnh : Felisa Riverside hiện đang thi công công tác hoàn thiện

Hình ảnh : Đang lắp đặt cửa, đóng trần, sơn nước phòng khách

Hình ảnh: Đang hoàn thiện nhà vệ sinh

Hình ảnh: Đang thi công hệ thống kỹ thuật hành lang