Dự án 28ha Nhơn Đức Nhà Bè

Dự án khu nhà ở 28ha Nhơn Đức, Nhà Bè

Khu dân cư có quy mô diện tích 279.785 m2, tổng vốn đầu tư 1.491,2 tỷ đồng, dân số dự kiến là 4.480 người.

Dự án khu nhà ở 28ha Nhơn Đức, Nhà Bè